Magyar Sumo Szakszövetség évi rendes közgyűlése és tisztújító közgyűlés – Meghívó

MEGHÍVÓ

A Magyar Sumo Szakszövetség
tisztelettel meghívja tagegyesületeit
évi rendes közgyűlésére és tisztújító közgyűlésére

IDŐPONT: 2017. április 6. csütörtök , 14.00 óra

Helyszín: Magyar Sumo Szakszövetség székhelye
1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22/D.

Napirendi pontok:

1. Felügyelő bizottság írásbeli beszámolója
2. 2016. évi Szakmai és pénzügyi beszámoló
3. közhasznúsági melléklet, mérleg elfogadása, könyvvizsgáló (könyvelő) írásbeli beszámolója
4. Tisztújítás (elnök, társelnök, alelnökök,elnökség, felügyelő bizottság)
5. 2017.évi Költségvetési terv jóváhagyása
6. Egyéb

Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezők több, mint a fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napi rendi pontokkal 15.00 órakor kerül megtartásra. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A szavazásra jogosult sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja.

Üdvözlettel:
Ancsin László elnök
Magyar Sumo Szakszövetség