Meghívó közgyűlésre

MEGHÍVÓ

 

A Magyar Sumo Szakszövetség szeretettel meghívja tagegyesületeit évi rendes

Közgyűlésére.

Időpontja: 2013. május 28. kedd 12.00

 

Helyszíne: Magyar Sport Háza 3. emeleti kockatárgyaló

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Napi rendi pontok:

  1. 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, annak elfogadása
  2. 2012. évi Mérleg elfogadása
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója, annak elfogadása
  4. Közhasznúsági jelentés
  5. 2013. évi költségvetés elfogadása
  6. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagegyesületek több mint fele jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: Magyar Sport Háza 3. emeleti kockatárgyaló, 2013. május 28.-án 13.00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés, a megjelent tagegyesületek számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

 

Dátum: 2013. május 8.

 

                                                                                                              Dr. Ancsin László elnök sk.